MD-003-A ป้ายบิวบอร์ด ถนนพระราม 2 กม.14 (ขาเข้า) มุ่งหน้า กรุงเทพ ดาวคะนอง ทางด่วน

ป้ายโฆษณาบิวบอร์ด ถนนพระราม 2 กม.14
(ขาเข้า) มุ่งหน้า กรุงเทพ ดาวคะนอง ทางด่วน ขนาด : 11×12 เมตร = 132 ตรม.

Categories: , , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,