ป้ายโฆษณา LED เชียงใหม่ สี่แยกสะพานนครพิงค์ เจดีย์ขาว

รับรถที่วิ่งมาจากถนนวังสิงห์คำ ผ่านเจดีย์ขาวและถนนวิชยานนท์ เพื่อเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนครพิงค์ไปยัง ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ เลี้ยวขวาไปยังประตูเมืองเชียงใหม่