ป้ายโฆษณา LED สุราษฎร์ธานี รร.แกรนด์ธารา

รับสายตาคนที่ขับรถมาจาก ถนนดอนนก และ ถนนตลาดใหม่