ป้ายโฆษณา LED สงขลา หาดใหญ่ สามสิบเมตร

ป้ายโฆษณา LED สงขลา หาดใหญ่ สามสิบเมตร ป้ายโฆษณาโซนตลาดกิมหยง  เป็นป้ายใจกลางเมืองหาดใหญ่ มีการจรจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน ใกล้ห้าง และศูนย์การค้า