ป้ายโฆษณา LED นนทบุรี แยกสวนสมเด็จ ( จากนนทบุรี )

ถนนติวานนท์ : จากถนนติวานนท์ – ปทุมธานีมุ่งหน้า แยกสวนสมเด็จ เพื่อขึ้นทางด่วนศรีสมาน

ถนนติวานนท์ : จากถนนติวานนท์มุ่งหน้าเข้าปากเกร็ด