ป้ายโฆษณา LED นครศรีธรรมราช สี่แยกร.ร.เทศบาลวัดชัยชุมพล

รับรถบนถนนที่มุ่งหน้าไป รพ. ทุ่งสง