ป้ายโฆษณา LED นครศรีธรรมราช สี่แยกคูขวาง

มุมมองการรับชมครอบคลุมทั้ง 3 ด้านคือ ถนนเส้นพัฒนาการคูขวาง มุ่งหน้าโรบินสันโอเชี่ยน ถนนจากตลาดสดเทศบาล มุ่งหน้าสู่ อ.ปากนคร และ ถ.พัฒนาการคูขวาง มุ่งหน้าสู่ท่าศาลา