ป้ายโฆษณา LED จังหวัดสุรินทร์ แยกถนนเทศบาล1

ป้ายโฆษณาตั้งอยู่บริเวณแยกถนนเทศบาล1 ใกล้กับคลินิกเฟรนด์ลี่สมายล์ ทันตแพทย์ ป้ายโฆษณาใจกลางเมืองสุรินทร์