ป้ายโฆษณา LED จังหวัดพะเยา สี่แยกประตูเหล็ก

ป้ายโฆษณา LED จังหวัดพะเยา บริเวณสี่แยกประตูเหล็กรับสายตาคนและรถที่อยู่ในพื้นที่ของตลาดพะเยา คนที่มาใล้บริการศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา