ป้ายโฆษณา LED จังหวัดชัยภูมิ แยกโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

แยกโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จุดโฆษณาใจกลางเมือง ใกล้สถานที่สำคัญ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา สถาบันศึกษา ใกล้กับวงเวียนพระยาแล โรงพยาบาลชัยภูมิ