ป้ายโฆษณา LED จังหวัดชัยภูมิ แยกโรงพยาบาลชัยภูมิ

ป้ายโฆษณาแยกโรงพยาบาลชัยภูมิ รับสายตารถที่วิ่งผ่านไปมาจากถนน บรรณาการ ผ่านไปยังศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ ใกล้กับจวนผู้ว่าราชการจังหวัด