ป้ายโฆษณา LED กระบี่ สี่แยกอ่าวนาง

รับรถขาเข้าจากถนนปากน้ำกระบี่ขาเข้าอ่าวนาง มุ่งหน้าตัวเมืองกระบี่ ผ่านถนนกาจรัส และรับเส้นทางขาเข้าอ่าวนางจากถนนวัชระ ถนนปากน้ำ