MD-003-B ป้ายบิวบอร์ดถนนพระราม 2 กม.14 (ขาออก) มุ่งหน้าสมุทรสาคร, มหาชัย

ป้ายบิวบอร์ดถนนพระราม 2 กม.14 (ขาออก) มุ่งหน้าสมุทรสาคร, มหาชัย
ขนาด : 11 x 13 เมตร = 143 ตรม.

Categories: , , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,