ป้ายโฆษณา Billboard ถนนคนเดิน แยกศาลเจ้า สุราษฎร์ธานี

ป้ายโฆษณา Billboard ถนนคนเดิน แยกศาลเจ้า สุราษฎร์ธานี เป็นป้ายหน้าร้านขนาดใหญ่ ใจกลางตลาด ถนนคนเดิน