MD-009-A ป้ายโฆษณา บริเวณถนนเกษตร-นวมินทร์ ตอหม้อที่.26 มุ่งหน้าแยกเกษตร ถ.วิภาวดีฯ

ป้ายโฆษณา บริเวณถนนเกษตร-นวมินทร์ ตอหม้อที่.26 มุ่งหน้าแยกเกษตร,ถ.วิภาวดีฯ ประดิษฐมนูกิจกรุงเทพมหานคร ขนาด 10 x 12 เมตร = 120 ตรม