ป้ายโฆษณาขอนแก่น แยกกสิกรทุ่งสร้าง ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น

ป้ายขอนแก่น แยกกสิกรทุ่งสร้าง ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น