ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว 

เป็นสื่อที่ทุกแบรนด์สิน้าให้ความนิยมอย่างต่อเนื่อง  เพราะเป็นสื่อที่ให้บริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ มีให้บริการทั้วประเทศ ไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่มีรถสองแถว จะเป็นรถสองแถวที่วิ่งโซนเมือง หรือ จะเป็นรถสองแถววิ่งระหว่างอำเภอ สื่อกลุ่มนี้ยังคงตอยโจทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่องานป้ายโฆษณา
สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว, ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถว, ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว Song-Thaew Ad.
ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว ป้ายติดด้านข้างรถสองแถว
สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว, ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถว, ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว Song-Thaew Ad.
สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว, ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถว, ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว Song-Thaew Ad.
สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว, ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถว, ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว Song-Thaew Ad.
สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว, ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถว, ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว Song-Thaew Ad.
สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว, ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถว, ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว Song-Thaew Ad.

 

สื่อโฆษณารสองแถว กระป๊อ – KRAPRO MEDIA

ป้ายโฆษณาสองแถวกระป๊อ – Krapro Media.

เป็นรถสาธารณะท้องถิ่น ส่วนมากพบได้ทางโซนภาคใต้ ให้บริการรับส่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้บริการพื้นที่โซนเมือง และ อำเภอใกล้เคียง  เหมาะกับการติดป้ายประชาสัมพันธ์สินค้า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี  มีพร้อมให้บริการ 

สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว, ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถว, ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว Song-Thaew Ad. รถสองแถวกระป๋อ
สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว, ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถว, ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว Song-Thaew Ad. รถสองแถวกระป๋อ
สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว, ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถว, ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว Song-Thaew Ad. รถสองแถวกระป๋อ
สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว, ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถว, ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว Song-Thaew Ad. รถสองแถวกระป๋อ
ป้ายโฆษณาสองแถวกระป๊อ - Krapro Media.เป็นรถสาธารณะท้องถิ้น ส่วนมากพบได้ทางโซนภาคใต้ ให้บริการรับส่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้บริการพื้นที่โซนเมืองเป็นหลัก เหมาะกับการติดป้ายประชาสัมพันธ์สินค้า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี
สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว, ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถว, ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว Song-Thaew Ad. รถสองแถวกระป๋อ

ตัวอย่างการออกแบบ ป้ายโฆษณารถสองแถว

  • Size : 200 x 40 cm. (สามารถออกแบบให้เป็นรูปแบบไดคัทได้)
  • ชนิดวัสดุ :  Sticket + PPBoard
  • Detail
  • ป้ายโฆษณาติดด้านข้างรถสองแถว จำนวน 2 ชิ้น พร้อมขออนุญาต และเช่าพื้นที่ในการติดตั้ง ระยะสื่อขั้นต่ำ 1 เดือน
สื่อรถสองแถว, โฆษณาติดรถสองแถว, สื่อติดรถสองแถว, สื่อโฆษณาติดรถสองแถว, ป้ายติดรถสองแถว, ป้ายโฆษณาข้างรถสองแถว, ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว Song-Thaew Ad.
ป้ายโฆษณาสองแถวกระป๊อ - Krapro Media.เป็นรถสาธารณะท้องถิ้น ส่วนมากพบได้ทางโซนภาคใต้ ให้บริการรับส่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้บริการพื้นที่โซนเมืองเป็นหลัก เหมาะกับการติดป้ายประชาสัมพันธ์สินค้า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

การออกแบบ และ รายละเอียดของสื่อ

  • Size : 160 x 40 cm. (สามารถออกแบบให้เป็นรูปแบบไดคัทได้)
  • ชนิดวัสดุ :  Sticket + PPBoard
  • Detail
  • ป้ายโฆษณาติดด้านข้างรถ จำนวน 2 ชิ้น พร้อมขออนุญาต และเช่าพื้นที่ในการติดตั้ง ระยะสื่อขั้นต่ำ 1 เดือน