ป้ายโฆษณา LED ห้างสรรพสินค้า เทอมินอล 21
โปรโมชั่น จอโฆษณา เทมินอล 21 ราคาถูก

โปรโมชั่นที่ 1 (56จอ) 90 วินาที /ชั่วโมง สปอต 30 วินาที

– 3 ครั้ง /ชั่วโมง

– 54 ครั้ง / วัน Onair

– ออนพร้อมกันทุกจอ 56 Screen

ราคา 39,000.- / 15วัน

โปรโมชั่นที่ 2 (56จอ) 180 วินาที /ชั่วโมง สปอต 30 วินาที

– 6 ครั้ง /ชั่วโมง

– 108 ครั้ง / วัน Onair

– ออนพร้อมกันทุกจอ 56 Screen

ราคา 60,000.- / 15วัน

ป้าย LED หน้าห้างเทอมินอลใกล้สถานีBTS อโศก

ป้าย LED หน้าห้าง 1 จอ

ขนาด 1 0x 8 เมตร
ใกล้สถานีBTS อโศก

ป้าย LED ในห้างเทอมินอลติดทางเดินสถานี BTS

ป้าย LED ในห้าง 1 จอ

ขนาด 6.7 x 5.4 เมตร
ติดทางเดินสถานี BTS

ป้าย LED นอกห้าง 4 จอ

ขนาด 1.1 x 6.4 เมตร
ทางเดินเชื่อมสถานี
BTSอโศก,MRTสุขุมวิท

ป้าย LED นอกห้างเทอมินอลทางเดินเชื่อมสถานี BTSอโศก,MRTสุขุมวิท

ป้าย LED ในห้าง 50 จอ

ขนาด 6.6 x 1.1 เมตร
กระจายอยู่ทั่วห้าง
กว่า 50จุด

ป้าย LED ในห้างเทอมินอลกระจายอยู่ทั่วห้าง กว่า 50จุด