ป้าย Billboard นนทบุรี ถนนติวานนท์ (ขาออกเมือง)

ตั้งอยู่บริเวณถนนติวานนท์ (ขาออกเมือง) รับรถที่วิ่งมาจากห้าแยกปากเกร็ด มุ่งหน้าไปปทุมธานี – รังสิต ดอนเมือง