ป้าย Billboard ถนนบางนา – ตราด กม. 4.5 แยกศรีนครินทร์ ไปชลบุรี (ขาออก)

ถนนบางนา – ตราด กม. 4.5 แยกศรีนครินทร์ ไปชลบุรี (ขาออก)