สื่อ ณ จุดขาย POP & POSM

สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ในพื้นที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ พาร์ค “Ayutthaya City Park”

สื่อ ณ จุดขาย สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย เป็นสื่อที่พบเห็นทำให้ตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น เพราะสื่อประเภทนี้จะมีความโดดเด่น และทำให้สินค้าของแบรนด์นั้น ๆ ดูน่าสนใจ น่าซื้อ และดึงดูดสายตาเป็นอย่างมาก

Wrap Sticker

Wrap Sticker สติกเกอร์ติดเสาโซนมือถือชั้น 2 ฝั่งRobinson  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ พาร์ค “Ayutthaya City Park”

     MEDIA LOCATION     

 • MEDIA TYPE : Pole Warp
 • SIZE : 0.75 m. W x 4.10 m. H
 • MEDIA  RATE   : 169,000 / 6 Unit / Month
 • PRODUCTION :  85,000 / 6 Unit
 • LOCATION :  2nd Floor Mobile Zone Robinson

Hanging Advertising Billboard

“Mobile Hanging “ โซนมือถือชั้น 2 ฝั่งRobinson ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ พาร์ค “Ayutthaya City Park”

เป็นสื่อ ณ จุดขาย ที่ห้อยจากเพดานให้พื้นที่   ไว้สำหรับบอกโปรโมชั่นต่างๆของสินค้า โปรโมทแบรนด์สินค้า บอกทางเดิน สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ส่วนมากจะอยู่ตามทางเดินในห้าง  พื้นที่ตรงกลางของทางเดินเพื่อดึงดูดความสนใจจะห้อยจากเพดานช่วงทางเดินตรงกลางของห้าง

     MEDIA LOCATION

 • MEDIA TYPE : Mobile Hanging
 • SIZE : 0.40 m. W x 2.0 m. H
 • MEDIA  RATE   : 180,000 / 20 Unit / Month
 • PRODUCTION :  60,000 / 40 Unit
 • LOCATION :  2nd Floor Mobile Zone Robinson

HANGING FACIA MEDIA

“HANGING FACIA MEDIA”  โซนมือถือชั้น 2 ฝั่งRobinson ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ พาร์ค “Ayutthaya City Park”

เป็นสื่อ ณ จุดขาย ที่ห้อยจากเพดานให้พื้นที่   ไว้สำหรับบอกโปรโมชั่นต่างๆของสินค้า โปรโมทแบรนด์สินค้า สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ส่วนมากจะอยู่ตรงจุดร้านค้า หรือ ณ จุดขายต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ

     MEDIA LOCATION

 • MEDIA TYPE : Facia SIZE : 3.0 m. W x 8.0 m. H
 • MEDIA  RATE   : 180,000 /20 Unit/ Month
 • PRODUCTION :  160,000 / 20 Unit
 • LOCATION :  2nd Floor Mobile Zone Robinson

MEDIA GATEWAY ARCH WAY

“MEDIA GATEWAY ARCH WAY”

โซนมือถือชั้น 2 ฝั่งRobinson ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ พาร์ค “Ayutthaya City Park”

เป็นสื่อ ณ จุดขาย ที่จัดวางอยู่บริเวณบันไดทางขึ้น และ ทางลง  ไว้สำหรับบอกโปรโมชั่นต่างๆของสินค้า โปรโมทแบรนด์สินค้า สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเพื่อดึงดูดความสนใจ

          MEDIA LOCATION

 • MEDIA TYPE :  Arch Way
 • SIZE : 3.0 m. W x 4.0 m. H
 • MEDIA  RATE   : 150,000 /2 Unit/ Month
 • PRODUCTION :  160,000 / 2 Unit
 • LOCATION :  2nd Floor Mobile Zone Robinson

MEDIA ESCALATOR WALL STICKER

“MEDIA ESCALATOR WALL STICKER” 

โซนมือถือชั้น 2 ฝั่งRobinson ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ พาร์ค “Ayutthaya City Park” สื่อสติกเกอร์ติดข้างบันไดเลื่อน ขึ้น และ ลง 

MEDIALOCATION

 • MEDIA TYPE :  Media Escalator Wall Sticker
 • SIZE :  0.60 m. W x 9.0 m. H
 • MEDIA  RATE   :  80,000 /2 Unit/ Month
 • PRODUCTION :  50,000 / 2 Unit
 • LOCATION :  Escalator 1,2  Robinson

MEDIA at AYUTTHAYA CITY PARK

OVER 3 M AUDIENCES / MONTH
OPERATION TIME 12 HOURS/DAY
OVER  100  SQM. OF  5  LED

POSITIONING
Best Shopping Destination in Ayutthaya
Best Location : Next to City Hall

                   : 3 Industrial Parks around

                   : Locate on AH1 Roadside

TARGET GROUP
Middle Class  Well purchase
Social Life  Casually, Family Life Style

อยุธยาซิตี้พาร์ค

ศูนย์รวมแห่งไลฟ์สไตล์และการพักผ่อน (Center of Life style & Leisure) ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ที่สุดแห่งทำเลศักยภาพตั้งอยู่ตำแหน่งยุทธศาสตร์แห่งการค้าติดถนน สายเอเซีย ศูนย์กลางการเดินทางรายล้อมด้วย หน่วยราชการ นิคมอุตสาหกรรมใหญ่ สถานศึกษา ที่อยู่อาศัยทำเลทอง ผู้คนวัยทำงาน นักศึกษาและประชากร ในจังหวัด อยุธยาและใกล้เคียง
ป้ายโฆษณา LED ในพื้นที่ของศูนย์การค้า อยุธยาซิตี้พาร์ค  มีจำนวน 5 Screen ใช้แสดงภาพสื่อประชาสัมพันธ์  

LOOP DETAIL

AIRING  TIME                : 10.00-22.00 (12 HRS./DAY)
LENGTH OF SPOT           : 30 SECONDS/SPOT
NUMBER OF LOOP          : 1 LOOP/HOUR/SCREEN