สื่อโฆษณาในปั้ม ปตท.

Ptt Jiffy Media สื่อป้ายประชาสัมพันธ์ ในปั้มน้ำมัน ปตท.

ป้ายทางเข้า-ออกปั้ม ปตท.

สื่อป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา MUPI ภายในปั้ม ปตท.

Media Mupi 2 Side

ป้ายโฆษณา CAR TENT CARD

ในปั้ม ปตท.

ป้ายโฆษณา BUMPER
ในปั้ม ปตท.
Media Bumper 2 Side

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด” (PTTRM) บุกตลาดสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Out of Home Advertising) มุ่งเน้นการขยาดตลาดอย่างต่อเนื่อง เน้นสื่อประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ของปั้มน้ำมัน Ptt Jiffy Media ทั้งหมดมีอยู่มากกว่า 150 สถานี ทั่วประเทศ  

ปัจจุบันเรื่องของสื่อ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อในสถานีน้ำมัน ที่มีผู้ที่สัญจรไปมาทั่วทั้งประเทศ

  • ป้าย MUPI JIFFY  WALKWAY – C
  • ป้าย MUPI JIFFY – A
  • ป้าย MUPI JIFFY – B
  • ป้ายทางเข้า – IN
  • ป้ายทางออก – OUT 
  • CAR TENT CARD
  • BUMPER
  • MIRROR WRAP
  • URINAL PANEL
  • DOOR WARP

Media in - out Ptt jiffy

ป้ายโฆษณา ทางเข้า – ออก บริเวณหน้าปั้มน้ำมันปตท. มีจำนวน 2 จุด ต่อ 1 สถานี 

PTT JIFFY MEDIA IN – OUT 
SIZE : 90 X 12 CM.
MATERIAL : BLACKLIT
TOTAL PACK : 2 PACK

media mupi ptt jiffy

ป้ายโฆณา MUPI ในปั้มน้ำมัน มี 2 จุดหน้าร้าน ปตท.JIFFY และ หน้าร้านกาแฟอเมซอน  สามาถเลือกลงได้ทั้ง 2 จุด หรือ เลือกจุดใด จุดหนึ่ง

MEDIA MUPI 
SIZE : 100 X 150 CM.
MATERIAL : BLACKLIT
TOTAL  : 1 STATION

 

media car tent card ptt jiffy

สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้วางหน้ารถ เพื่อใช้แสดงโปรโมชั่น ของสินค้า คิวอาร์โค้ต หรือ กิจกรรม ที่มีร่วมกับปั้มน้ำมัน ปตท.

CAR TENT CARD 
SIZE : 52 X 30 CM.
MATERIAL : SCREEN ON FOAM
TOTAL : 6 UNIT / 1 STATION

Media Bumper

ป้ายโฆษณา BUMPER ในปั้ม ปตท. PTT Jiffy 

Media Bumper  สื่อประชาสัมพันธ ใกล้ หัวจ่ายน้ำมัน