Tuk Tuk Media
ป้ายโฆษณาติดรถตุ๊กๆ  สื่อติดรถตุ๊กๆ

สื่อประเภทรถตุ๊กๆ ตุ๊กๆมีเดีย ป้ายติดรถตุ๊กๆ Transit Media ต้องยอมรับว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และยัง สร้างการรับรู้ของสื่อ สร้างภาพลักษ์ที่ดี ตุ๊กๆ ยังคงเป็นสื่อเคลื่อที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็น และยังครอบคลุมพื้นที่ใจกลางเมืองต่างๆ  ตอบโจทย์การนำเสนอสินค้า และ บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป้ายโฆษณาติดรถตุ๊กๆ สื่อติดรถตุ๊กๆ
ป้ายโฆษณาติดรถตุ๊กๆ สื่อติดรถตุ๊กๆ
ป้ายโฆษณาติดรถตุ๊กๆ สื่อติดรถตุ๊กๆ
ป้ายโฆษณาติดรถตุ๊กๆ สื่อติดรถตุ๊กๆ
ป้ายโฆษณาติดรถตุ๊กๆ สื่อติดรถตุ๊กๆ
ป้ายโฆษณาติดรถตุ๊กๆ สื่อติดรถตุ๊กๆ สามล้อเครื่อง
ป้ายโฆษณาติดรถตุ๊กๆ สื่อติดรถตุ๊กๆ สามล้อเครื่อง
ป้ายโฆษณาติดรถตุ๊กๆ สื่อติดรถตุ๊กๆ สามล้อเครื่อง
MINI BUS SIDE ป้ายโฆษณาด้านข้างรถสองแถว

Song Taew Media ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว เป็นสื่อที่ได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก เนื่องจาก สามารถเลือกเส้นทางของการวิ่งของรถได้  ส่วมากแล้วเส้นทางที่วิ่งก็จะเป็น ย่านธุรกิจ แหล่งชุมชน ต่างๆ
และ สร้างสามารถการรับรู้ของสินค้าได้เป็นอย่างดี

Song Taew Media ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว
Song Taew Media ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว
Song Taew Media ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว
Song Taew Media ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว
Song Taew Media ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว
Song Taew Media ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว
Song Taew Media ป้ายโฆษณาติดรถสองแถว
Vinyl Banner แบนเนอร์ไวนิล
แผ่นผ้าไวนิล (Vinyl) ไวนิลแบนเนอร์ หรือ ป้ายแบนเนอร์ ที่ติดตามหน้าร้านค้า หรือ บริเวณย่านธุรกิจ ตลาด เป็นสื่อโฆษณาที่เป็นการลงทุนที่ราคาถูก คุ้มค่าต่อการลงทุน สามารถสร้างการรับรู้ได้ตาม
พื้นที่ ณ จุดขาย หรือ ตามย่านธุรกิจ ร้านค้าแหล่งชุมชนงานพิมพ์ไวนิล พิมพ์อิงค์เจ็ท งานผลิตไวนิล Banner
แผ่นผ้าไวนิล (Vinyl) งานผลิตไวนิล Banner
แผ่นผ้าไวนิล (Vinyl) งานผลิตไวนิล Banner
แผ่นผ้าไวนิล (Vinyl) งานผลิตไวนิล Banner
แผ่นผ้าไวนิล (Vinyl) งานผลิตไวนิล Banner
แผ่นผ้าไวนิล (Vinyl) งานผลิตไวนิล Banner
แผ่นผ้าไวนิล (Vinyl) งานผลิตไวนิล Banner
แผ่นผ้าไวนิล (Vinyl) งานผลิตไวนิล Banner
แผ่นผ้าไวนิล (Vinyl) งานผลิตไวนิล Banner
แผ่นผ้าไวนิล (Vinyl) งานผลิตไวนิล Banner

ป้ายรถแห่ สื่อเคลื่อที่ ป้ายโฆษณา ติดรถแห่

รถแห่โฆษณา พร้อมขออนุญาต เป็นสื่อเคลื่อที่ ที่ได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก เหมาะสำหรับ การโปรโมท ระยะสั่นๆ เป็นอีเวนท์ ระยะสั่น เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี พร้อมบอกโปรโมชั่นของสินค้าได้เป็นอย่างดี

ป้ายรถแห่ สื่อเคลื่อที่ ป้ายโฆษณา ติดรถแห่ รถแห่โฆษณา
ป้ายรถแห่ สื่อเคลื่อที่ ป้ายโฆษณา ติดรถแห่ รถแห่โฆษณา
ป้ายรถแห่ สื่อเคลื่อที่ ป้ายโฆษณา ติดรถแห่ รถแห่โฆษณา

Add a Title here